Algemene voorwaarden

TN Muscle Plan

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die wij bieden aan jou via tnmuscleplan.nl. Bij het gebruiken van onze dienst, dien je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Omdat onze diensten kunnen veranderen, kunnen onze algemene voorwaarden ook veranderen. De meest recente algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Neem dus regelmatig een moment om onze algemene voorwaarden door te lezen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 23 februari 2020.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 maart 2022.

TN Muscle Plan algemene voorwaarden

TN Muscle Plan (hierna: “TN Muscle Plan, tnmuscleplan.nl” of ‘wij’),  biedt een digitale abonnementsservice met gepersonaliseerde functies. De dienst waarmee jij online trainingsschema’s, instructievideo’s en nieuws artikelen kunt bekijken/opslaan/lezen of beluisteren. Door middel van registratie en betaling voor ons online platform ga je ermee akkoord en aanvaard je jezelf te houden aan de algemene voorwaarden van tnmuscleplan.nl. Je erkent en stemt ermee ook in dat tnmuscleplan.nl jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze cookies- en privacyverklaring.

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de voorwaarden waarop de dienst voor jou beschikbaar is. Akkoord gaan met de algemene voorwaarden is een vereiste voor jouw toegang en gebruik van onze dienst. Door de algemene voorwaarden te accepteren stem je ermee in en aanvaard je dat tnmuscleplan.nl de overeenkomst kan beëindigen of jouw toegang tot het online platform ieder moment en zonder eventuele kennisgeving op te schorten als je jezelf niet aan een van onderstaande bepalingen houdt. Als je niet instemt met de algemene voorwaarden van tnmuscleplan.nl (zoals hieronder gedefineerd), mag je geen gebruik maken van het online platform van tnmuscleplan.nl.

TN Muscle Plan algemene voorwaarden

1. leeftijdsgrens en geschiktheidsverklaring

1.1

Om in aanmerking te komen voor onderstaande voorwaarden, een lidmaatschap of het aanmaken van een gebruikersaccount op tnmuscleplan.nl, moet je:

a.) minimaal 18 (achtien) jaar oud zijn.

b.) akkoord gaan met de algemene voorwaarden & cookies- en privacy verklaring

1.2

Bij registratie moet je tnmuscleplan.nl ook voorzien van correctie informatie, contactgegevens en een geldige bankrekening nummer. Het is nodig akkoord te gaan met de algemene voorwaarden & cookies- en privacystatement om gebruik te kunnen maken van het tnmuscleplan.nl platform. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je het platform en de functies ervan niet gebruiken.

2. het platform

2.1

tnmuscleplan.nl biedt een online abonnementsservice waarmee je als abonnee gebruik kunt maken van de trainingsschema’s, instructievideo’s . Voor toegang tot ons platform/dienst vragen wij een vergoeding.

2.2

Om gebruik te kunnen maken van ons platform, heb je een apparaat nodig dat is aangesloten op het internet en compatibel met de website vereisten van tnmuscleplan.nl.

2.3

Wij van tnmuscleplan.nl zijn niet verplicht om te reageren op vragen die je stelt. Een gestelde vraag geeft geen garantie op antwoord via e-mail of eventuele social media accounts.

2.4

Wij behouden ten alle tijde het recht om eventuele trainingsschema’s, trainingsvideo’s of artikelen te verwijderen/wijzigen en/of uit te breiden. Tevens kunnen wij je de toegang tot het platform weigeren als je in strijd handelt met onze voorwaarden.

3. abonnement

3.1

Onze dienst kun je gebruiken door een abonnement af te sluiten. Na het afsluiten van een abonnement krijgt u een mail van uit virtuagym om een  persoonlijk account aanmaken met gebruikersnaam en wachtwoord. Het abonnement biedt toegang tot alle functionaliteiten zoals: trainingsschema’s, trainingsvideo’s.

3.2

Tnmuscleplan.nl behoudt het recht om nieuwe pakketten toe te voegen, bestaande pakketten te verwijderen of functies van het pakket te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging wezenlijk een bestaand abonnement schaadt ten nadele van een abonnee, zal de abonnee hiervan op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben tot beëindiging van het abonnement.

3.3

Het abonnement is persoonlijk en het is niet toegestaan jouw abonnement met andere te delen. Mocht hier misbruik van worden gedetecteerd via ons systeem zal hier actie op worden ondernomen. Mocht je vermoeden dat er inbreuk is gemaakt op jouw account, laat het ons weten via support@tnmuscleplan.nl. (Deel nooit jouw persoonlijke gegevens met anderen.)

3.4
Het is niet toegestaan om meer dan één account af te sluiten op tnmuscleplan.nl.

4. Prijzen en Betalingen

4.1

Tnmuscleplan.nl werkt samen met een externe aanbieder van betaaldiensten (Stripe). Via Stripe verwerken wij jouw betalingen en wordt er geïncasseerd.

4.2

Abonnementen worden maandelijks vooraf betaald op totdat het abonnement is beëindigd. In het geval van een maandelijkse betaling wordt de rekening van de gebruiker eens per 30 dagen belast. vanaf de datum waarop de gebruiker een abonnement activeert.

Als u voor de 1ste van een nieuwe maand een abonnement afsluit word er gebruik gemaakt van een PRO-Rata berekening , dit hout in u betaald vanaf de datum dat u zichzelf inschrijft tot aan de laatste dag van de maand een aangepast bedrag, waarna op de 1 ste van de nieuwe maand uw abonnement start voor de duur die u heeft gekozen.

4.3

Voor ons TNMP pakket maken wij gebruik van betalen met een Automatisch incasso.  Bij een automatisch incasso kun je een machtiging voor automatisch incasso afgeven. Deze machtiging zal alleen worden gebruikt om het abonnementsgeld te incasseren. Wijzigingen met betrekking tot het bankrekeningnummer of de betalingswijze dienen door de gebruiker kenbaar gemaakt te worden aan tnmuscleplan.nl. Dit kan via support@tnmuscleplan.nl.

4.4

Prijzen van de abonnementen worden op onze website weergegeven  inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betalingen kunnen worden gedaan via iDeal, 

4.5

Mocht je in gebreke blijven met betalen behoudt tnmuscleplan.nl zich het recht om jouw toegang tot het platform/de dienst te beëindigen.

4.6

Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur gericht te worden aan support@tnmuscleplan.nl.

5. Bedenktijd en opzeggen

5.1

Wanneer je jezelf aanmeldt als lid van tnmuscleplan.nl, heb je recht op een bedenktijd van 14 dagen in overeenstemming met de Nederlandse wet met betrekking tot overeenkomsten op afstand. De bedenktijd begint met lopen vanaf het moment dat je de overeenkomst met tnmuscleplan.nl aangaat. Dit proces gaat van start op het moment dat je je aanmeld bij tnmuscleplan.nl. Mocht je gebruik willen maken van het recht op je bedenktijd stel ons op de hoogte via support@tnmuscleplan.nl.

5.2

Bij tnmuscleplan.nl sluit je een abonnement voor 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden. Het moment dat uw abonnement afloopt krijgt u 2 weken voordat een nieuwe maand in gaat een mail waarin aangegeven staat dat  uw abonnement automatisch verlengt gaat worden, als u deze niet zelf stop zet doormiddel van ons een mail te sturen om uw abonnement op te zeggen word deze automatisch verlengd. dit kan op het volgende mail adres:  support@tnmuscleplan.nl

U kun op ieder moment aangeven dat je je abonnement wilt stopzetten. Het opzegtermijn is het restant van de duur van uw abonnement die je op het moment van opzeggen nog te gaan hebt. nadat jouw abonement naar keuzen is afgelopen kunt u maandelijks uw abonement opzeggen. Je houdt de gehele periode toegang tot ons platform. Opzeggen kun je via het volgende mail adres doen: support@tnmuscleplan.nl

5.3

Mocht jouw rekening ten onrechte te zijn belast, ontvang je het in rekening gebrachte bedrag binnen 14 dagen terug op jouw rekening.

6. Beëindigingsduur

6.1

Zodra je je hebt geregistreerd en aangemeld om een abonnee te worden bij tnmuscleplan.nl zal indien vermeld jouw abonnement maandelijks worden voortgezet totdat het abonnement afloopt of door jou of tnmuscleplan.nl wordt beëindigd. Tenzij je jouw abonnement opzegt, geef je ons indien aangegeven toestemming om de abonnementskosten de aankomende maand/maanden in rekening te brengen in overeenstemming met de voorwaarden en de betaalmethode die je hebt gekozen bij tnmuscleplan.nl toen jij jezelf aanmeldde bij ons platform.

6.2

Opzeggen kun je doen door  door ons via e-mail op de hoogte te brengen van jouw wens tot annulering. Gebruik daarvoor het mailadres support@tnmuscleplan.nl. Je ontvangt te allen tijde een reactie met een bevestiging met betrekking tot opzeggen van jouw abonnement.

6.3

Te aanvulling op de beëindigingsrechten in deze Voorwaarden, behoudt tnmuscleplan.nl zich het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de Dienst te beëindigen of te beperken als wij een reden heeft om te vermoeden dat jij deze Voorwaarden schendt of anderszins betrokken bent (of ervan wordt verdacht betrokken te zijn) bij onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Dienst, waardoor schade toe wordt gebracht aan tnmuscleplan.nl of een derde partij.

7. Eigendomsrechten

7.1

Alle inhoud van onze dienst claimen wij eigen. Het is niet toegestaan content van tnmuscleplan.nl te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te exploiteren. Het platform, video-content, nieuwsartiekelen en trainingsschema’s van tnmuscleplan.nl zijn enkel voor persoonlijk gebruik.

7.2

Het is de abonnee niet toegestaan het platform te exploiteren.

8. Gebruik van de abonnee

8.1

De gebruiker mag tnmuscleplan.nl uitsluitend voor privé- en niet commercieel gebruik gebruiken. Het delen van jouw account, de schema’s, trainingsvideo’s en artikelen van tnmuscleplan.nl is niet toegestaan.

8.2

Je erkent en stemt ermee in dat jouw toegang tot en gebruik van de Dienst in overeenstemming zullen zijn met de Voorwaarden.

8.3

Jij bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de opgegeven informatie bij registratie juist wordt opgegeven. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van tnmuscleplan.nl bij wijzigingen van deze gegevens.

8.4

Jij bent verantwoordelijk voor het beheer van jouw account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de Dienst krijgt en je verbindt jezelf ertoe jouw wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van jou zijn gekoppeld geheim te houden zolang je geabonneerd bent op de Dienst.

8.5

De Gebruiker heeft niet het recht om zijn/haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, tenzij de Gebruiker hiertoe schriftelijke toestemming van tnmuscleplan.nl heeft gekregen.

8.6

In het geval dat de Dienst, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, of om een klacht in te dienen word je verzocht contact op te nemen met tnmuscleplan.nl via support@tnmuscleplan.nl.

9. Aansprakelijkheid van tnmuscleplan.nl

9.1

Tnmuscleplan.nl doet zijn uiterste best om de juiste informatie en meest effectieve schema’s en kennis te verstrekken via het platform, maar geeft geen garanties af. Je kunt ons bijvoorbeeld niet aansprakelijk stellen voor het niet behalen van het gewenste resultaat, blessures door het gebruik maken van onze schema’s, video’s en/of informatieve artikelen.

9.2

Tnmuscleplan.nl is niet aansprakelijk voor schade of nadelige gevolgen die de abonnee lijdt als gevolg van gebruik van ons platform, tenzij deze schade is van opzet of roekeloosheid van tnmuscleplan.nl. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het platform en het toepassen van de inhoud. Wij adviseren te allen tijde eerst contact op te nemen met een (huis)arts voor je begint met sporten en/of het aanpassen van je huidige bewegings- en voedingsplan.

9.3

Deze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van tnmuscleplan.nl, die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

9.4

Iedere aansprakelijkheid van tnmuscleplan.nl vervalt indien er na een jaar binnen ontdekking geen aanspraak is ingediend.

Contactgegevens van tnmuscleplan.nl

Het online platform wordt aan je aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van tnmuscleplan.nl.

KVK-nummer: 77345479

Vestigingsnr. 000045052018

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@tnmuscleplan.nl

[Versie 1.0 – 23 Februari 2020]

Bedrijfsgegevens

TN Muscle Plan

KVK nummer: 77345479

BTW nummer: NL860978813B01

© 2020 TN Muscle Plan · Alle rechten voorbehouden